Teorija

Uzdevumi

1. Pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Stereometrijas pamati

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Slīpnes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Slīpnes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Attāluma starp projekciju galapunktiem aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Divplakņu kakts. Attālums līdz skaldnei

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Divplakņu kakts. Attālums līdz šķautnei

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Triju perpendikulu teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. TPT

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Šķēluma perimetra aprēķināšana. Piramīda. Trijstūra viduslīnijas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Slīpne šķeļas ar plakni

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Šķēluma konstruēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Trijstūra malas aprēķināšana. Plakne vilkta caur trijstūra malu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Trijstūri telpā. Līdzīgu trijstūru laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Leņķi krusto divas paralēlas plaknes

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi

Testi

1. Slīpne pret plakni

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Divplakņu kakts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Līdzības lietošana stereometrijā

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. Triju perpendikulu teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Metodiskie materiāli