Teorija

Uzdevumi

1. Pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Stereometrijas pamati

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Slīpnes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Slīpnes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Attāluma starp projekciju galapunktiem aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Divplakņu kakts. Attālums līdz skaldnei

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Divplakņu kakts. Attālums līdz šķautnei

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Triju perpendikulu teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. TPT

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Slīpne šķeļas ar plakni

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Trijstūra malas aprēķināšana. Plakne vilkta caur trijstūra malu

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Trijstūri telpā. Līdzīgu trijstūru laukums

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Leņķi krusto divas paralēlas plaknes

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kuba leņķa noteikšana (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Taisnes un plaknes perpendikularitāte (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Plaknes un taisnes (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Trijstūri kubā (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Šķērsas taisnes prizmā (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Kuba leņķi (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Regulāra prizma (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Slīpņu projekciju salīdzināšana (2009. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Stereometrijas pamati (2007. g. 12. kl. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Slīpne pret plakni

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Divplakņu kakts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Līdzības lietošana stereometrijā

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. Triju perpendikulu teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem