Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Triju perpendikulu teorēma 4p.
2. TPT 3p.