Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Slīpņu projekciju salīdzināšana (2009. g. 12. kl. eksāmens) 1p.
2. Slīpnes 3p.
3. Attāluma starp projekciju galapunktiem aprēķināšana 3p.