Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Paralelitāte un perpendikularitāte telpā (stereometrijas pamati)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Stereometrijas pamatjēdzieni Ievads stereometrijā
2. Aksiomas Dažas svarīgākās stereometrijas aksiomas
3. Plakne Apraksts plaknei, piemēri.
4. Stereometrijas pamatjēdzieni. Taišņu paralelitāte
5. Slīpnes Slīpne un tās projekcija plaknē
6. Divplakņu kakts Divplakņu kakta jēdziens un attēlošana
7. TPT Triju perpendikulu teorēma

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1p. Ievads stereometrijā, teorijas pārbaude
2. Pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1p. Telpiska figūra un ģeometrisks ķermenis, teorijas pārbaude
3. Stereometrijas pamati 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Plaknes novilkšana (caur taisni un punktu; caur divām krustiskām taisnēm), teorijas pārbaude
4. Slīpnes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Slīpnes projekcijas aprēķināšana
5. Slīpnes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Punkta attāluma līdz plaknei aprēķināšana
6. Attāluma starp projekciju galapunktiem aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
7. Divplakņu kakts. Attālums līdz skaldnei 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Punkta attāluma līdz skaldnei aprēķināšana
8. Divplakņu kakts. Attālums līdz šķautnei 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Punkta attāluma līdz kakta šķautnei aprēķināšana
9. Triju perpendikulu teorēma 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Triju perpendikulu teorēmas izmantošana vienādsānu trijstūrim
10. TPT 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Triju perpendikulu teorēmas izmantošana taisnleņķa trijstūrim
11. Slīpne šķeļas ar plakni 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķināt leņķi, ko slīpne veido ar plakni, ja slīpne krusto plakni. Līdzības izmantošana.
12. Trijstūra malas aprēķināšana. Plakne vilkta caur trijstūra malu 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
13. Trijstūri telpā. Līdzīgu trijstūru laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
14. Leņķi krusto divas paralēlas plaknes 2. izziņas līmenis vidēja 4p.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kuba leņķa noteikšana (2019.g. eksāmens) Citi zema 1p. Nosaka trijstūra veidu un izdara secinājumu par leņķa lielumu. 1.daļas 21. uzd.
2. Taisnes un plaknes perpendikularitāte (2019.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Tikai oriģinālais eksāmena variants. 1.daļas 14. uzd.
3. Plaknes un taisnes (2018.g. eksāmens) Citi zema 1p. Nosaka taišņu savstarpējo stāvokli.1. daļas 14. uzd.
4. Trijstūri kubā (2018.g. eksāmens) Citi zema 1p. Prot saskatīt taisnleņķa trijstūrus un regulārus trijstūrus, ko veido kuba virsotnes. 1. daļas 9. uzd.
5. Šķērsas taisnes prizmā (2017.g. eksāmens) Citi zema 1p. Atrod šķērsas taisnes. 1. daļas 8. uzd.
6. Kuba leņķi (2017.g. eksāmens) Citi zema 1p. Nosaka leņķi starp kuba sānu diagonālēm. 1. daļas 21. uzd.
7. Regulāra prizma (2016.g. eksāmens) Citi zema 1p. Zina regulāras trijstūra prizmas leņķus. Lasītprasme. 1. daļas 8. uzd.
8. Slīpņu projekciju salīdzināšana (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1p.
9. Stereometrijas pamati (2007. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1p. Taišņu, kas iet caur punktu, skaita noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slīpne pret plakni 00:15:00 vidēja 7p. Pārbaudi zināšanas par slīpnēm, kas vilktas pret plakni!
2. Divplakņu kakts 00:15:00 vidēja 4p. Pārbaudi zināšanas par divplakņu kaktu!
3. Līdzības lietošana stereometrijā 00:10:00 vidēja 7p. Pārbaudi sevi!
4. Triju perpendikulu teorēma 00:15:00 vidēja 7p. Pārbaudi, vai proti lietot triju perpendikulu teorēmu!