ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Stereometrijas pamatjēdzieni Ievads stereometrijā
2. Aksiomas Dažas svarīgākās stereometrijas aksiomas
3. Plakne Apraksts plaknei, piemēri.
4. Stereometrijas pamatjēdzieni. Taišņu paralelitāte
5. Slīpnes Slīpne un tās projekcija plaknē
6. Divplakņu kakts Divplakņu kakta jēdziens un attēlošana
7. TPT Triju perpendikulu teorēma

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ievads stereometrijā, teorijas pārbaude
2. Pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Telpiska figūra un ģeometrisks ķermenis, teorijas pārbaude
3. Stereometrijas pamati 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Plaknes novilkšana (caur taisni un punktu; caur divām krustiskām taisnēm), teorijas pārbaude
4. Slīpnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Slīpnes projekcijas aprēķināšana
5. Slīpnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Punkta attāluma līdz plaknei aprēķināšana
6. Attāluma starp projekciju galapunktiem aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
7. Divplakņu kakts. Attālums līdz skaldnei 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Punkta attāluma līdz skaldnei aprēķināšana
8. Divplakņu kakts. Attālums līdz šķautnei 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Punkta attāluma līdz kakta šķautnei aprēķināšana
9. Triju perpendikulu teorēma 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Triju perpendikulu teorēmas izmantošana vienādsānu trijstūrim
10. TPT 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Triju perpendikulu teorēmas izmantošana taisnleņķa trijstūrim
11. Slīpne šķeļas ar plakni 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķināt leņķi, ko slīpne veido ar plakni, ja slīpne krusto plakni. Līdzības izmantošana.
12. Trijstūra malas aprēķināšana. Plakne vilkta caur trijstūra malu 2. izziņas līmenis augsta 3 p.
13. Trijstūri telpā. Līdzīgu trijstūru laukums 2. izziņas līmenis augsta 3 p.
14. Leņķi krusto divas paralēlas plaknes 2. izziņas līmenis augsta 4 p.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kuba leņķa noteikšana (2019.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Nosaka trijstūra veidu un izdara secinājumu par leņķa lielumu. 1.daļas 21. uzd.
2. Taisnes un plaknes perpendikularitāte (2019.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Tikai oriģinālais eksāmena variants. 1.daļas 14. uzd.
3. Plaknes un taisnes (2018.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Nosaka taišņu savstarpējo stāvokli.1. daļas 14. uzd.
4. Trijstūri kubā (2018.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Prot saskatīt taisnleņķa trijstūrus un regulārus trijstūrus, ko veido kuba virsotnes. 1. daļas 9. uzd.
5. Šķērsas taisnes prizmā (2017.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Atrod šķērsas taisnes. 1. daļas 8. uzd.
6. Kuba leņķi (2017.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Nosaka leņķi starp kuba sānu diagonālēm. 1. daļas 21. uzd.
7. Regulāra prizma (2016.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Zina regulāras trijstūra prizmas leņķus. Lasītprasme. 1. daļas 8. uzd.
8. Slīpņu projekciju salīdzināšana (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1 p.
9. Stereometrijas pamati (2007. g. 12. kl. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Taišņu, kas iet caur punktu, skaita noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slīpne pret plakni 00:15:00 vidēja 7 p. Pārbaudi zināšanas par slīpnēm, kas vilktas pret plakni!
2. Divplakņu kakts 00:15:00 vidēja 4 p. Pārbaudi zināšanas par divplakņu kaktu!
3. Līdzības lietošana stereometrijā 00:10:00 vidēja 7 p. Pārbaudi sevi!
4. Triju perpendikulu teorēma 00:15:00 vidēja 7 p. Pārbaudi, vai proti lietot triju perpendikulu teorēmu!