Par divplakņu kaktu sauc figūru, kuru veido divas pusplaknes ar kopīgu robežu, ja abas pusplaknes neatrodas vienā plaknē.
8.svg
 
Abas pusplaknes sauc par divplakņu kakta skaldnēm.
Kopīgo taisni sauc par divplakņu kakta šķautni
Divplakņu kakta leņķis ir leņķis starp perpendikuliem, kas novilkti katrā no kakta skaldnēm pret tā šķautni.
9.svg
 
Lai iezīmētu divplakņu kakta leņķi:
1. Izvēlas punktu \(B\) uz divplakņu kakta šķautnes \(NM\);
2. No \(B\) velk ABMN un BCMN;
3. Leņķis \(ABC\) starp abiem perpendikuliem ir divplakņu kakta leņķis.
 
Divplakņu kaktu var attēlot dažādi. Piemēram:
 
10.svg
 
Bieži vien uzdevumu risināšanā izmanto shematisku divplakņu kakta attēlojumu:
 
11_1.svg
Piemērs:
Piemērs, kurā izdevīgi lietot shematisku divplakņu kakta attēlojumu.
Divplakņu kakta lielums ir \(60\) grādi. Tā iekšpusē ņemts punkts \(A\) atrodas vienādā \(8\) \(cm\) attālumā no abām skaldnēm. Kāds ir attālums līdz divplakņu kakta šķautnei?
 
Telpiski divplakņu kakts izskatās šādi:
 
12.svg
 
Taču šajā zīmējumā būs vieglāk saskatīt sakarības taisnleņķa trijstūros:
 
13.svg