Ja taisne, kas atrodas plaknē, ir perpendikulāra pret slīpnes projekciju un iet caur slīpnes pamatu, tad tā ir perpendikulāra arī pret pašu slīpni.
14.svg
 
\(a\ \)\( AB\)
 
YCUZD_221117_4720_16.svg
 
aABBCBAaCA
 
Ir spēkā arī apgrieztā teorēma:
Ja taisne, kas atrodas plaknē, ir perpendikulāra pret slīpni, tad tā ir perpendikulāra arī pret šīs slīpnes projekciju.
YCUZD_221117_4720_15.svg
 
\(a\ \)\( AC\)
 
YCUZD_221117_4720_16.svg
 
aACBCBAaBA
 
Piemērs:
No kvadrāta \(ABCD\) virsotnes \(B\) pret kvadrāta plakni novilkts perpendikuls \(BS\) un slīpnes \(SA\), \(SC\) un \(SD\). Nosauc visus zīmējumā redzamos taisnleņķa trijstūrus, kuru virsotne ir \(S\). Atbildi pamato!
 
Uzzīmē zīmējumu:
 
17.svg
 
1. Skaldne \(ASB\) - taisnleņķa trijstūris,
2. Skaldne \(BSC\) - taisnleņķa trijstūris, jo \(BS\) - perpendikuls pret plakni.
 
Pamatā ir kvadrāts, visi leņķi \(90\) grādus lieli.
 
18.svg
 
3. Skaldne \(DSC\) - taisnleņķa trijstūris, pēc TPT:
  • CDBC, jo pamats ir kvadrāts.
  • SBBC, jo perpendikuls.
  • No tā izriet, ka CDSC
Tātad \(SCD = 90\)°
 
4. Skaldne \(ASD\) - taisnleņķa trijstūris, pēc TPT:
  • ADAB, jo pamats ir kvadrāts.
  • SBAB, jo perpendikuls.
  • No tā izriet, ka ADSA
Tātad \(SAD = 90\)°
 
19.svg