ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Ja taisne, kas atrodas plaknē, ir perpendikulāra pret slīpnes projekciju un iet caur slīpnes pamatu, tad tā ir perpendikulāra arī pret pašu slīpni.
14.svg
 
\(a\ \)\( AB\)
 
YCUZD_221117_4720_16.svg
 
aABBCBAaCA
 
Ir spēkā arī apgrieztā teorēma:
Ja taisne, kas atrodas plaknē, ir perpendikulāra pret slīpni, tad tā ir perpendikulāra arī pret šīs slīpnes projekciju.
YCUZD_221117_4720_15.svg
 
\(a\ \)\( AC\)
 
YCUZD_221117_4720_16.svg
 
aACBCBAaBA
 
Piemērs:
No kvadrāta \(ABCD\) virsotnes \(B\) pret kvadrāta plakni novilkts perpendikuls \(BS\) un slīpnes \(SA\), \(SC\) un \(SD\). Nosauc visus zīmējumā redzamos taisnleņķa trijstūrus, kuru virsotne ir \(S\). Atbildi pamato!
 
Uzzīmē zīmējumu:
 
17.svg
 
1. Skaldne \(ASB\) - taisnleņķa trijstūris,
2. Skaldne \(BSC\) - taisnleņķa trijstūris, jo \(BS\) - perpendikuls pret plakni.
 
Pamatā ir kvadrāts, visi leņķi \(90\) grādus lieli.
 
18.svg
 
3. Skaldne \(DSC\) - taisnleņķa trijstūris, pēc TPT:
  • CDBC, jo pamats ir kvadrāts.
  • SBBC, jo perpendikuls.
  • No tā izriet, ka CDSC
Tātad \(SCD = 90\)°
 
4. Skaldne \(ASD\) - taisnleņķa trijstūris, pēc TPT:
  • ADAB, jo pamats ir kvadrāts.
  • SBAB, jo perpendikuls.
  • No tā izriet, ka ADSA
Tātad \(SAD = 90\)°
 
19.svg