Teorija

Uzdevumi

1. Izveidot sakārtotas un nesakārtotas izlases

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Skaitlisks uzdevums ar variāciju aprēķināšanu

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Permutācijas. Skaitļi

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Kombināciju aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām. Strukturēts uzdevums.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus

Grūtības pakāpe: augsta

7
13. Cik hordas var novilkt?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Cik dalībnieku piedalījās turnīrā?

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Cik veidos var izvēlēties rozes?

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Cik banānus vai apelsīnus var nopirkt? Strukturēts uzdevums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
17. Kombinācijas, variācijas un permutācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

5
18. Kombinatorika. Cik veidos var izdalīt kārtis spēlētājiem?

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Kombinatorika. Cik veidos var aizbraukt pieredzes apmaiņā?

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Kombinatorika. Cik veidos var izdalīt konfektes?

Grūtības pakāpe: augsta

4
21. Kombinatorika. Cik veidos var nopirkt cepures?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Kombinatorika. Cik riņķa līnijas var novilkt caur dotajiem punktiem?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Kombinatorika. Venna diagramma

Grūtības pakāpe: augsta

4
24. Permutācijas ar atkārtojumiem*

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Ņūtona binoms *

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kombinatorika (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Kombinatorika (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Permutācijas (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Kombinatorika. Trijstūru skaits (2009.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kombinatorika. Izlašu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Kombinatorika

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Kombinatorika

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem