Teorija

Uzdevumi

1. Cik veidos var apmainīties ar dāvanām vai rokasspiedieniem?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Saskaitīšanas likums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Reizināšanas likums I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Cik dažādus skaitļus var izveidot, ja tam jādalās ar 2 (dota arī 0)

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Reizināšanas likums II

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Saskaitīšanas un reizināšanas likuma pielietošana

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Cik dažādus skaitļus var izveidot (dota arī 0)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Cik skaitļus var izveidot, ja tam jādalās ar 2 (bez 0)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Cik dažādus telefona numurus var izveidot

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Grafs

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Faktoriāls

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Darbības ar faktoriāliem

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Kombinatorika. Cipari un skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Kombinatorika. Saskaitīšanas un reizināšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem