ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Ģenerālkopa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Dati

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Histogramma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Poligons

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Mediāna

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Mediāna

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Moda

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Amplitūda

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Standartnovirze

Grūtības pakāpe: augsta

5
14. Histogramma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Korelācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Statistikas elementu jēdzienu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Statistikas elementi. dati, to sakārtošana un attēlošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Statistikas elementi. datu kopas vidējie lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Statistikas elementi. datu kopas izkliedes mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Statistikas elementi. Jēdzienu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem