Par ģenerālkopu sauc visu pētāmo elementu kopumu.
Praksē iegūt informāciju par katru ģenerālkopas elementu, it īpaši, ja kopa ir liela, ir darbietilpīgi, laikietilpīgi un ekonomiski neizdevīgi. Klasisks ģenerālkopas piemērs ir visas pasaules iedzīvotāji.
Tāpēc pētīšanai izvēlas kādu daļu no ģenerālkopas.
Par izlases kopu jeb izlasi sauc ģenerālkopas daļu, kas ir atlasīta praktiskai novērošanai, lai spriestu par visas ģenerālkopas īpašībām.
izlase.PNG

Izlases novērtēšanai un iegūto datu apstrādei ir divi uzdevumi:
  • iegūt informāciju par pašu izlasi;
  • iegūt informāciju par ģenerālkopu no kuras ņemta izlase.
Piemērs:
Paredzot vēlēšanu iznākumu, mēdz publicēt vēlētāju aptauju rezultātus. Protams, ka visus vēlētājus nav iespējams aptaujāt, tādēļ par vēlēšanu rezultātiem spriež pēc to cilvēku atbildēm, kuri atbildējuši aptaujā, pieņemot, ka šī aptaujāto daļa atspoguļo visu vēlētāju viedokļus. Ja no aptaujātajiem, piemēram, 45% atbalstījuši partiju "Nākotne", tad noteiktos apstākļos var pieņemt, ka līdzīgi balsos apmēram 45% no visiem vēlētājiem.
Ļoti svarīgi ir pareizi izvēlēties izlasi. Piemēram, ja pēta Latvijas iedzīvotāju ienākuma līmeni, tad izlasē nevar iekļaut tikai pilsētu iedzīvotājus vai tikai strādājošos, vai tikai tos cilvēkus, kas tikko pazaudējuši darbu. Izlasei jābūt reprezentatīvai.
Izlasi sauc par reprezentatīvu, ja ģenerālkopa dabiski sadalās apakškopās un izlasē tiek ietverti elementi no katras apakškopas atbilstoši tās apjomam.
Pareizi izveidota izlase var pietiekami labi pārstāvēt jeb reprezentēt ģenerālkopu.
Tomēr izlase nesakrīt ar ģenerālkopu, pēc izlases datiem aprēķinātie rādītāji precīzi nesakrīt ar attiecīgajiem ģenerālkopas rādītājiem.  
Izlases un ģenerālkopas rādītāju starpību sauc par izlases jeb reprezentācijas kļūdu. Tā var būt sistemātiska un nejauša.  
  
Sistemātisko kļūdu cēlonis ir nepareiza izlases izveides metodika. No tām var izvairīties, ievērojot izlases izveidošanas prasības.  
  
Nejaušas kļūdas nav novēršamas, jo tās ir saistītas ar pašu izlasi.
Tomēr izlases metode dos iespēju novērtēt šo kļūdu skaitlisko lielumu un vajadzības gadījumā tās samazināt līdz pieļaujamajam lielumam.
  
Atsauce:
Matemātika 11.klasei /Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France. -Rīga : Lielvārds, 2010. – 320 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 63.lpp.