Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Statistika 1p.
2. Standartnovirze 1p.
3. Histogramma 2p.