21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Statistikas elementi

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Statistika Statistikas vēsture: pirmsākumi, attīstība, pamatlicēji, galvenie virzieni
2. Standartnovirze Datu kopas izkliedes mēri. Dispersija, standartnovirze
3. Ģenerālkopa Ģenerālkopa un izlase, reprezentatīva izlase
4. Statistikas metodes Statistikas metodes (aprakstošā un induktīvā)
5. Dati Kvalitatīvi, kvantitatīvi, diskrēti un nepārtraukti dati
6. Biežuma tabulas Datu sakārtošana, biežuma tabulas, absolūtais, relatīvais biežums
7. Histogramma Datu grafiskā attēlošana - histogramma un poligons
8. Aritmētiskais vidējais Datu kopas vidējie lielumi - aritmētiskais vidējais. Summas simbols.
9. Mediāna, moda Datu kopas vidējie lielumi - mediāna un moda
10. Amplitūda Datu kopas izkliedes mēri. Amplitūda
11. Normālais sadalījums Normālais sadalījums, Gausa līkne. Sadalījuma procentuālā saistība ar standartnovirzi
12. Korelācija Datu korelācija. Korelācijas diagramma

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģenerālkopa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ģenerālkopas un izlases noteikšana. Reprezentatīva izlase.
2. Dati 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Datu veidu noteikšana: kvalitatīvi, kvantitatīvi, diskrēti un nepārtraukti dati
3. Relatīvais biežums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aizpildi tabulu, aprēķini un ieraksti relatīvo biežumu!
4. Relatīvais biežums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Relatīvā un absolūtā biežuma noteikšana
5. Histogramma 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Datu nolasīšana no histogrammas
6. Poligons 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Datu nolasīšana no poligona
7. Aritmētiskais vidējais 1. izziņas līmenis zema 1p. Statistikas elementi. Aritmētiskā vidējā aprēķināšana
8. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aritmētiskā vidējā aprēķināšana grupētiem datiem. (nepieciešams kalkulators)
9. Mediāna 1. izziņas līmenis zema 2p. Mediānas un aritmētiskā vidējā aprēķināšana
10. Mediāna 1. izziņas līmenis zema 1p. Statistikas elementi. Mediānas aprēķināšana
11. Moda 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Statistikas elementi. Modas un vidējā aritmētiskā aprēķināšana
12. Amplitūda 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķināt dotās datu kopas amplitūdu!
13. Standartnovirze 2. izziņas līmenis augsta 5p. Standartnovirzes aprēķināšana negrupētiem datiem.(nepieciešams kalkulators)
14. Histogramma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Normālais sadalījums. Sadalījuma procentuālā saistība ar standartnovirzi
15. Korelācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Datu korelācijas noteikšana pēc korelācijas diagrammas
16. Statistikas elementu jēdzienu pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Mediāna, moda, amplitūda, korelācija, histogramma, biežums, reprezentatīva izlase, kvantitatīvi un kvalitatīvi dati.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Relatīvais biežums (2019.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Nolasa datus no tabulas, aprēķina dalījumu. 1.daļas 15. uzd.
2. Statistikas elementi. Mediāna (2015. g. 9. klases eksāmens) Citi vidēja 5p. Eksāmens matemātikā 9. klasei
3. Mediānas noteikšana (2015. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa
4. Amplitūda (2014. .g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. 12. klases matemātikas eksāmens 1. daļa
5. Modas noteikšana (2011. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. 1. daļa
6. Relatīvā biežuma aprēķināšana (2011. g. 12. kl. eksāmens) Citi zema 1p. 1. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Statistikas elementi. dati, to sakārtošana un attēlošana 00:00:00 vidēja 6p. Pārbaudi zināšanas par datiem un to sakārtošanu un attēlošanu! (10 min)
2. Statistikas elementi. datu kopas vidējie lielumi 00:00:00 vidēja 4p. Pārbaudi zināšanas par datu kopas vidējiem lielumiem! (7 min)
3. Statistikas elementi. datu kopas izkliedes mēri 00:00:00 vidēja 4p. Pārbaudi zināšanas par datu kopas izkliedes mēriem! (20 min)
4. Statistikas elementi. Jēdzienu pārbaude 00:00:00 vidēja 9p. Pārbaudi, vai zini un atpazīsti statistikas jēdzienus! (15 min) Pirms testa pildīšanas atkārto teoriju!