ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sakārtotas un nesakārtotas izlases Kopas un apakškopas jēdzieni.
2. Variācijas Kombinatorika. Sakārtotas izlases. Variāciju definīcija un aprēķināšanas formula.
3. Permutācijas Kombinatorika. Permutācijas definīcija un aprēķināšanas formula
4. Kombinācijas Nesakārtotas izlases. Kombināciju definīcija un aprēķināšanas formula.
5. Kombinatorika. Īss kopsavilkums par izlašu veidiem
6. Kombinatorika. Parādīta atšķirība starp variācijām un kombinācijām Video ar uzdevumu risināšanas paraugiem.
7. Paskāla trijstūris Kombināciju skaita īpašības. Paskāla trijstūris.
8. Ņūtona binoms * Ņūtona binoma formula. (Ārpus vidusskolas standarta).
9. Permutācijas ar atkārtojumiem* (Ārpus vidusskolas standarta) Permutācijas ar atkārtojumiem. (Ārpus vidusskolas standarta).
10. Variācijas ar atkārtojumiem* (Ārpus vidusskolas standarta) Variācijas ar atkārtojumiem. (Ārpus vidusskolas standarta).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izveidot sakārtotas un nesakārtotas izlases 1. izziņas līmenis zema 1 p.
2. Skaitlisks uzdevums ar variāciju aprēķināšanu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vienkāršs.
3. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Komanda.
4. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Par kupejām
5. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Grāmatu izvēle.
6. Permutācijas. Skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Darbības ar faktoriāliem
7. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem 1. izziņas līmenis zema 3 p.
8. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni.
9. Kombināciju aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaitlisks piemērs.
10. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Grāmatu izvēle.
11. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām. Strukturēts uzdevums. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p.
12. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no divām grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus. Strukturēts uzdevums.
13. Cik hordas var novilkt? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
14. Cik dalībnieku piedalījās turnīrā? 2. izziņas līmenis augsta 4 p.
15. Cik veidos var izvēlēties rozes? 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
16. Cik banānus vai apelsīnus var nopirkt? Strukturēts uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p.
17. Kombinācijas, variācijas un permutācijas 2. izziņas līmenis vidēja 5 p.
18. Kombinatorika. Cik veidos var izdalīt kārtis spēlētājiem? 2. izziņas līmenis augsta 3 p.
19. Kombinatorika. Cik veidos var aizbraukt pieredzes apmaiņā? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
20. Kombinatorika. Cik veidos var izdalīt konfektes? 2. izziņas līmenis augsta 4 p.
21. Kombinatorika. Cik veidos var nopirkt cepures? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
22. Kombinatorika. Cik riņķa līnijas var novilkt caur dotajiem punktiem? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
23. Kombinatorika. Venna diagramma 2. izziņas līmenis augsta 4 p.
24. Permutācijas ar atkārtojumiem* 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dažādu "vārdu" veidošana. (Nav vidusskolas standartā).
25. Ņūtona binoms * 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot Ņūtona binoma formulu, aprēķināt izteiksmes summu! (nav vidusskolas standartā).

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 2 p. Aprēķina kombinācijas. 1. daļas 23. uzd.
2. Kombinatorika (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 7 p. Lasītprasme. Uzraksta izlases, aprēķina kombinācijas, secina. 2. daļas 8. uzd.
3. Permutācijas (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1 p.
4. Kombinatorika. Trijstūru skaits (2009.g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Cik trijstūrus var izveidot?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Izlašu veidi 00:00:00 vidēja 13 p. Pārbaudi zināšanas par dažādiem izlašu veidiem, ja dota viena elementu kopa!
2. Kombinatorika 00:00:00 vidēja 13 p. Pārbaudi, cik spēcīgs esi kombinatorikā!
3. Kombinatorika 00:00:00 vidēja 6 p. Pārbaudi, vai spēsi !

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Sakārtotas izlases (A un P) 00:00:00 vidēja 6 p. Kontroltests