Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sakārtotas un nesakārtotas izlases Kopas un apakškopas jēdzieni.
2. Variācijas Kombinatorika. Sakārtotas izlases. Variāciju definīcija un aprēķināšanas formula.
3. Permutācijas Kombinatorika. Permutācijas definīcija un aprēķināšanas formula
4. Kombinācijas Nesakārtotas izlases. Kombināciju definīcija un aprēķināšanas formula.
5. Kombinatorika. Īss kopsavilkums par izlašu veidiem
6. Kombinatorika. Parādīta atšķirība starp variācijām un kombinācijām Video ar uzdevumu risināšanas paraugiem.
7. Paskāla trijstūris Kombināciju skaita īpašības. Paskāla trijstūris.
8. Ņūtona binoms * Ņūtona binoma formula. (Ārpus vidusskolas standarta).
9. Permutācijas ar atkārtojumiem* (Ārpus vidusskolas standarta) Permutācijas ar atkārtojumiem. (Ārpus vidusskolas standarta).
10. Variācijas ar atkārtojumiem* (Ārpus vidusskolas standarta) Variācijas ar atkārtojumiem. (Ārpus vidusskolas standarta).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izveidot sakārtotas un nesakārtotas izlases 1. izziņas līmenis zema 1p.
2. Skaitlisks uzdevums ar variāciju aprēķināšanu 1. izziņas līmenis zema 2p. Vienkāršs.
3. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Komanda.
4. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Par kupejām
5. Sakārtotu izlašu skaita noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Grāmatu izvēle.
6. Permutācijas. Skaitļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Darbības ar faktoriāliem
7. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem 1. izziņas līmenis zema 3p.
8. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēni.
9. Kombināciju aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaitlisks piemērs.
10. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Grāmatu izvēle.
11. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām. Strukturēts uzdevums. 2. izziņas līmenis vidēja 5p.
12. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus 2. izziņas līmenis augsta 7p. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana no divām grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus. Strukturēts uzdevums.
13. Cik hordas var novilkt? 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
14. Cik dalībnieku piedalījās turnīrā? 2. izziņas līmenis augsta 4p.
15. Cik veidos var izvēlēties rozes? 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
16. Cik banānus vai apelsīnus var nopirkt? Strukturēts uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5p.
17. Kombinācijas, variācijas un permutācijas 2. izziņas līmenis vidēja 5p.
18. Kombinatorika. Cik veidos var pieņemt jauno apsardzi? 2. izziņas līmenis augsta 5p.
19. Kombinatorika. Cik veidos var izdalīt kārtis spēlētājiem? 2. izziņas līmenis augsta 3p.
20. Kombinatorika. Cik veidos var aizbraukt pieredzes apmaiņā? 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
21. Kombinatorika. Cik veidos var izdalīt konfektes? 2. izziņas līmenis augsta 4p.
22. Kombinatorika. Cik veidos var nopirkt cepures? 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
23. Kombinatorika. Cik riņķa līnijas var novilkt caur dotajiem punktiem? 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
24. Cik veidos var novietot divu krāsu lodītes rindā? 2. izziņas līmenis augsta 2p.
25. Kombinatorika. Eilera riņķi 2. izziņas līmenis augsta 4p.
26. Permutācijas ar atkārtojumiem* 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dažādu "vārdu" veidošana. (Nav vidusskolas standartā).
27. Ņūtona binoms * 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot Ņūtona binoma formulu, aprēķināt izteiksmes summu! (nav vidusskolas standartā).

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 2p. Aprēķina kombinācijas. 1. daļas 23. uzd.
2. Kombinatorika (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 7p. Lasītprasme. Uzraksta izlases, aprēķina kombinācijas, secina. 2. daļas 8. uzd.
3. Permutācijas (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p.
4. Kombinatorika. Trijstūru skaits (2009.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Cik trijstūrus var izveidot?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Izlašu veidi 00:00:00 vidēja 13p. Pārbaudi zināšanas par dažādiem izlašu veidiem, ja dota viena elementu kopa!
2. Kombinatorika 00:00:00 vidēja 13p. Pārbaudi, cik spēcīgs esi kombinatorikā!
3. Kombinatorika 00:00:00 vidēja 6p. Pārbaudi, vai spēsi !
4. Ņutona binoms 00:00:00 vidēja 4p. Pārbaudi zināšanas ārpus vidusskolas standarta! Interesanti !

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kombinatorika. Sakārtotas izlases (A un P) 00:00:00 vidēja 6p. Kontroltests
2. Kombinatorika. Nesakārtotas izlases 00:00:00 vidēja 8p.