Teorija

Uzdevumi

1. Funkcija arksinuss

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Funkcija arccos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Funkcija arctg

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Funkcija arcctg

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vienādojums sin x=a, a>0

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Vienādojums sinx=a, a<0

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Vienādojums cosx=a

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Vienādojums tgx=a

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Vienādojums ctgx=a

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin, cos) I

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin, cos) II

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Trigonometriskais vienādojums ar sin5x=a

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Vienādojums cosMx=a

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Vienādojums 1+cosMx=0, saknes intervālā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Vienādojums 1-sinMx=0, saknes intervālā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Vienādojums 1-cosMx=0, sakņu skaits intervālā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Vienādojums tgMx=a

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Vienādojums tg(x+k)=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Vienādojums tgx/m=a

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Vienādojums ctgx/m=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Vienādojums ctg(x+m)=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Trigonometriskie pamatvienādojumi ar sinusu

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Trigonometriskie pamatvienādojumi ar kosinusu

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Trigonometriskie pamatvienādojumi ar kotangensu

Grūtības pakāpe: vidēja

9
4. Trigonometriskie pamatvienādojumi ar tangensu

Grūtības pakāpe: vidēja

9
5. Izpratne par saknēm intervālā

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem