Teorija

Uzdevumi

1. Funkcija arcsin

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Funkcija arccos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Funkcijas arctg vai arcctg

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vienādojums sin x=a, a>0

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Vienādojums sinx=a, a<0

Grūtības pakāpe: zema

4,5
6. Vienādojums cosx=a

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Vienādojums tgx=a

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Vienādojums ctgx=a

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin, cos) I

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin, cos) II

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Trigonometriskais vienādojums ar sinMx=a

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Vienādojums cosMx=a

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Vienādojums tgMx=a

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Vienādojums tgx/m=a

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Vienādojums ctg(x-m)=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Reizinājuma vienādība ar 0. Def. apgabala ievērošana

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi

Testi

1. Trigonometriskie pamatvienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli