Teorija

Uzdevumi

1. Argumentu saskaitīšanas formula I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Argumentu saskaitīšanas formula II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Argumentu saskaitīšanas formulas III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Divkārša argumenta formula sin2x I

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Divkārša argumenta formula sin2x II

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Divkārša argumenta formula cos2x I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Divkārša argumenta formula cos2x II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Divkārša argumenta tg2x formula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Divkārša argumenta un redukcijas formulas I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Divkārša argumenta un redukcijas formulas II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Trigonometriskas izteiksmes pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi

1. Divkāršā argumenta un tg vai ctg formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Trigonometriskās identitātes (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Trigonometriskie pārveidojumi (2017. gads)

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Argumentu saskaitīšanas formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Divkārša argumenta formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Metodiskie materiāli