Teorija

Uzdevumi

1. Argumentu saskaitīšanas formula, atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Argumentu saskaitīšanas formula, grādi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Argumentu saskaitīšanas formulas, daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. sin2x formula leņķim

Grūtības pakāpe: zema

1
5. cos2x formula leņķa vērtībai

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. sin2x formula vispārīgi

Grūtības pakāpe: zema

1
7. cos2x formula leņķim

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. cos2x formula vispārīgi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. cos2x formulas atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vienkāršo sin un cos ceturto pakāpju starpību

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Divkārša argumenta tg2x formula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. sin2x un redukcijas formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. cos2x un redukcijas formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Izteiksmes pārveidojumi 2cos^2x-1

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Izteiksmes pārveidojumi. Daļa

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Daļveida izteiksmes vienkāršošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi

Testi

1. Argumentu saskaitīšanas formula

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. sin divkārša argumenta formula

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. cos divkārša argumenta formula

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Trigonometrisko izteiksmju pārveidojumi. Daļas

Grūtības pakāpe: augsta

8

Metodiskie materiāli