23. maijs - ĶĪMIJA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Argumentu saskaitīšanas formula, atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Argumentu saskaitīšanas formula, grādi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Argumentu saskaitīšanas formulas, daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Sin2x formula leņķim

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Cos2x formula leņķa vērtībai

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Sin2x formula vispārīgi

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Vienkāršo sin un cos summas vai starpības kvadrātu

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Cos2x formula leņķim

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Cos2x formula vispārīgi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Cos2x formulas atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vienkāršo sin un cos ceturto pakāpju starpību

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Divkārša argumenta tg2x formula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Sin2x un redukcijas formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Cos2x un redukcijas formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Izteiksmes pārveidojumi 2cos^2x-1

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Izteiksmes pārveidojumi. Daļa

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Daļveida izteiksmes vienkāršošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Argumentu saskaitīšanas formula

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Sin divkārša argumenta formula

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Cos divkārša argumenta formula

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Trigonometrisko izteiksmju pārveidojumi. Daļas

Grūtības pakāpe: augsta

8

Materiāli skolotājiem