ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Darba lapa "Trigonometriskie pārveidojumi"

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Argumentu saskaitīšanas formulas Formulas ar piemēriem
2. Divkārša argumenta trigonometriskās funkcijas
3. Trigonometrijas formulas Algebras formulas Valsts centralizētā matemātikas eksāmena formulu lapā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Argumentu saskaitīšanas formula, atpazīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Argumentu saskaitīšanas formulas atpazīšana sin vai cos
2. Argumentu saskaitīšanas formula, grādi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka sin vai cos 15, 75, 105 grādu leņķiem
3. Argumentu saskaitīšanas formulas, daļa 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Argumentu saskaitīšanas formulas skaitītājā un saucējā
4. Sin2x formula leņķim 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto 2sinxcosx=sin2x konkrētam leņķim
5. Cos2x formula leņķa vērtībai 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. divkāršā leņķa formulas atpazīšana, leņķa cos aprēķināšana
6. Sin2x formula vispārīgi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto 2sinxcosx=sin2x vispārīgā gadījumā
7. Vienkāršo sin un cos summas vai starpības kvadrātu 2. izziņas līmenis augsta 3 p. izmanto 3 likumus
8. Cos2x formula leņķim 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto cos2x formulu konkrētam leņķim
9. Cos2x formula vispārīgi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto cos2x formulu vispārīgā gadījumā
10. Cos2x formulas atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iznes pirms iekavām mīnusa zīmi
11. Vienkāršo sin un cos ceturto pakāpju starpību 2. izziņas līmenis augsta 4 p. izmanto 3 likumus
12. Divkārša argumenta tg2x formula 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīt tg2x formulu
13. Sin2x un redukcijas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. sin2x lietojums un pāreja no 2. kvadranta uz 1. kvadranta leņķi
14. Cos2x un redukcijas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. cos2x lietojums un pāreja no 2. kvadranta leņķa uz 1. kvadranta leņķi ar redukcijas formulu
15. Izteiksmes pārveidojumi 2cos^2x-1 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto trigonometrisko vieninieku un cos2x formulu
16. Izteiksmes pārveidojumi. Daļa 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Atrod kopsaucēju, savelk līdzīgos, izmanto trigonometrisko pamatidentitāti.
17. Daļveida izteiksmes vienkāršošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto kvadrātu starpības formulu un sin^2x+cos^2x=1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1.daļas 12. uzd. Trigonometriskās formulas pielietošana (2019) Citi zema 1 p. Kosinusa divkāršā leņķa formulas lietošana
2. Kosinusa divkāršā leņķa formulas lietošana (2019.g. eksāmens) Citi zema 1 p. 1.daļas 12. uzd.
3. Līdzīgo saskaitāmo savilkšana (2019.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Savelk līdzīgos 2cosax+cosax. 1.daļas 9. uzd.
4. Trigonometriskie pārveidojumi (2018.g. eksāmens) Citi vidēja 4 p. Atrod kopsaucēju, savelk līdzīgos, izmanto trigonometrisko pamatidentitāti un sin2x formulu.
5. Trigonometriskie pārveidojumi (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 4 p. Summu pārveido par daļu. Līdzīgo savilkšana, binomu reizināšana. Lieto kvadrātu starpības formulu un trigonometrisko pamatidentitāti, saīsina daļu. 2. daļas 4. uzd.
6. Sin2x formula un pāreja uz tg vai ctg (2009.g.) Citi vidēja 3 p. sin2x formula un tg vai ctg sakarība, vērtības aprēķināšana
7. Trigonometriskās identitātes (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 3 p. Trigonometriskais vieninieks un divkāršā leņķa formulas atpazīšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Argumentu saskaitīšanas formula 00:25:00 vidēja 8 p. 3 uzdevumi. Formulas atpazīšana, leņķa vērtības aprēķināšana, daļas vienkāršošana
2. Sin divkārša argumenta formula 00:25:00 vidēja 8 p. 3 uzdevumi. Formulas sin2x atpazīšana, leņķa vērtības aprēķināšana, izteiksmes vienkāršošana
3. Cos divkārša argumenta formula 00:25:00 vidēja 10 p. 4 uzdevumi. Formulas cos 2x atpazīšana, izteiksmes vienkāršošana un leņķa vērtības aprēķināšana
4. Trigonometrisko izteiksmju pārveidojumi. Daļas 03:30:00 augsta 8 p. Sarežģīti uzdevumi