Trigonometrijas formulas matemātikas eksāmena formulu lapā
 
sin2α+cos2α=1tgα=sinαcosαctgα=cosαsinα1+tg2α=1cos2α1+ctg2α=1sin2αtgαctgα=1sin2α=2sinαcosαcos2α=cos2αsin2αtg2α=2tgα1tg2αsin(α±β)=sinαcosβ±cosαsinβcos(α+β)=cosαcosβsinαsinβcos(αβ)=cosαcosβ+sinαsinβtg(α+β)=tgα+tgβ1tgαtgβtg(αβ)=tgαtgβ1+tgαtgβ
 
sinα+sinβ=2sinα+β2cosαβ2sinαsinβ=2sinαβ2cosα+β2cosα+cosβ=2cosα+β2cosαβ2cosαcosβ=2sinα+β2sinαβ2sinαcosβ=sin(αβ)+sin(α+β)2sinαsinβ=cos(αβ)cos(α+β)2cosαcosβ=cos(αβ)+cos(α+β)2