29. maijs - FIZIKA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Atkārtojums. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Atkārtojums. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos (sin) I

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos (sin) II

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
5. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin) III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (cos; ctg)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin un cos)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; cos)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; tg)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Divkāršā leņķa formula vienādojumā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
11. Reizinājuma vienādība ar 0. Def. apgabala ievērošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Atkārtojums. Kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Substitūcijas metode (sin). Strukturēts

Grūtības pakāpe: vidēja

6
14. Substitūcijas metode sin (grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
15. Substitūcijas metode sin (radiāni)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Substitūcijas metode cos (grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Substitūcijas metode cos (radiāni)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Substitūcijas metode sin (grādi intervālā)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Substitūcijas metode cos (radiāni intervālā)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (tg)

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (sin)

Grūtības pakāpe: augsta

2
22. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (cos)

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

Materiāli skolotājiem