Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Substitūcijas metode sin I 3p.
2. Substitūcijas metode cos II 1p.
3. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (tg) 1p.