Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin) 5p.
2. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; tg) 3p.
3. Reizinājuma vienādība ar 0. Def. apgabala ievērošana 1p.