ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojumi, kurus risina, izmantojot reizinājuma vienādību ar 0
2. Substitūcijas metode
3. Trigonometriskā vienādojuma piemērs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1 p. (a-x)(x+a)=0
2. Atkārtojums. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos
3. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos (sin) I 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Iegūst sinx(sinx+-a). Strukturēts uzdevums
4. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos (sin) II 2. izziņas līmenis vidēja 4,5 p. Iegūst sinx(sinx+-a). Strukturēts uzdevums. Tikai viena sakne
5. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin) III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iegūst sinx(sinx+-a)
6. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (cos; ctg) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iegūst cosx(ctgx+_a)
7. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin un cos) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Iegūst sinx(cosx+_a). Strukturēts
8. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; cos) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iegūst sinx(cosx+_a)
9. Trigonometriskā vienādojuma sadalīšana reizinātājos (sin; tg) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Iegūst sinx(tgx+_a)
10. Divkāršā leņķa formula vienādojumā 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Sadalīšana reizinātājos
11. Reizinājuma vienādība ar 0. Def. apgabala ievērošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
12. Atkārtojums. Kvadrātvienādojums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pilnais kvadrātvienādojums, a=2
13. Substitūcijas metode (sin). Strukturēts 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. sinx=y sakne -1 vai 1 un x2<-1. Tikai viena atbilde
14. Substitūcijas metode sin (grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. sinx=y, atbilžu izvēle grādos, 3 saknes
15. Substitūcijas metode sin (radiāni) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. sinx=y, atbilžu izvēle radiānos 3 saknes
16. Substitūcijas metode cos (grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. cosx=y, atbilžu izvēle grādos
17. Substitūcijas metode cos (radiāni) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. cosx=y, atbilžu izvēle radiānos
18. Substitūcijas metode sin (grādi intervālā) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbildes intervālā 0-360 grādi, sinx=y, atbilžu izvēle grādos
19. Substitūcijas metode cos (radiāni intervālā) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbildes intervālā 0- pī, cosx=y, atbilžu izvēle radiānos
20. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (tg) 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Atbilde vispārīgā veidā
21. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (sin) 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Atbilde vispārīgā veidā
22. Trigonometriskais vienādojums ar substitūciju (cos) 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Atbilde vispārīgā veidā

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskais vienādojums. Sakne intervālā (2019.g. eksāmens) Citi vidēja 4 p. Sadala reizinātājos, atrisina sinx=0 vai cosx=0, zina vērtību apgabalu, nosaka sakni intervālā. 2.daļas 3. uzd.
2. Trigonometriskais vienādojums ar sadalīšanu reizinātājos (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 5 p. Lieto sin divkāršā leņķa formulu, sadala reizinātājos, atrisina pamatvienādojumus ar sin un cos. 2. daļas 6. uzd.
3. Trigonometriskie vienādojumi ar definīcijas apgabalu (2015. g. eksāmens) Citi augsta 5 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 3. daļa
4. Trigonometrija. Pierādījuma uzdevums (2009. g. eksāmens) Citi augsta 1 p. 3. daļas 11. uzd.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskie vienādojumi ar sadalīšanu reizinātājos 00:00:00 vidēja 8 p.
2. Trigonometriskie vienādojumi ar substitūciju 00:00:00 vidēja 7 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sagatavošanās vienādojumiem ar sadalīšanu reizinātājos 00:20:00 vidēja 8 p. teorija, atkārtojums, kā sadala reizinātājos, uzdevums
2. Sagatavošanās substitūcijas metodei 00:20:00 vidēja 7 p. teorija, kvadrātvienādojuma atrisināšana, uzdevums
3. Pamatidentitātes lietošana trigon. vienādojumos 00:25:00 vidēja 8 p.
4. Sin2x formulas lietošana vienādojumos 00:25:00 vidēja 13 p.