Teorija

Uzdevumi

1. Kustība pa straumi

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Kustība straumē un vējā I

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Kustība straumē un vējā II

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Kustība straumē un vējā III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Kustības ātrums straumē I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Kustības ātrums straumē II

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Ceļš straumē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Laiks straumē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Kustības ātrums straumē III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Kustības ātrums straumē IV

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Kustības ātrums straumē V

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Ceļš un laiks

Grūtības pakāpe: augsta

5
13. Ātruma mēru pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Ātruma vienības no km/h uz m/s

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Ātruma vienības no m/s uz km/h

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Straumes ātrums

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Ceļš. Laiks. Ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Kustība straumē un vējā

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem