Teorija

Uzdevumi

1. Divu skaitļu reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Veselu racionālu skaitļu reizināšana (līdz 10)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Veselu racionālu skaitļu reizināšana (līdz 100)

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Racionālu skaitļu reizināšana (decimāldaļas)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Daļas reizināšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Līdzīgo savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Līdzīgo savilkšana, četri saskaitāmie

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Jaukta skaitļa reizināšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Cik reižu? (ar burtiem)

Grūtības pakāpe: augsta

1
10. Divu daļu reizināšana, vismaz viena daļa negatīva

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Dažādzīmju skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Dažādzīmju vai vienādzīmju skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Ceļš, laiks, ātrums (ar burtiem)

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Daļas dalīšana ar veselu pozitīvu vai negatīvu skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Jaukta skaitļa dalīšana ar pozitīvu vai negatīvu veselo

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Veselu skaitli dala ar īstu daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Jaukta skaitļa dalīšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Iznešana pirms iekavām

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. Vairāku veselu dažādzīmju skaitļu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Triju daļu reizināšana, ja vismaz viena daļa ir negatīva

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Daļas dalīšana ar daļu un reizināšana ar daļu, vismaz viena daļa ir negatīva

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Nezināms dalāmais. Racionāli skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Negatīvu skaitļu reizināšana. Decimāldaļa reiz 10, 100, ....

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Reizināšana un dalīšana ar 1 vai -1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Racionālu skaitļu dalīšana. Jā/nē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Daļas dalīšana ar veselu

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Racionālu skaitļu reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Racionālu skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Vairāku racionālu skaitļu reizināšana un dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem