Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Darbības ar racionāliem skaitļiem VISC programmas 9. temats

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Racionālu skaitļu reizināšana
2. Racionālu skaitļu dalīšana
3. Dažādzīmju skaitļu reizināšana Vairāku skaitļu reizināšana un dalīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divu skaitļu reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p.
2. Veselu racionālu skaitļu reizināšana (līdz 10) 1. izziņas līmenis zema 1p. Reizrēķina zināšanas.
3. Veselu racionālu skaitļu reizināšana (līdz 100) 1. izziņas līmenis zema 2p. Rezultāts simtos.
4. Racionālu skaitļu reizināšana (decimāldaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Desmitdaļas un vesels skaitlis.
5. Daļas reizināšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Negatīvi viens vai abi reizinātāji.
6. Līdzīgo savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divi veseli saskaitāmie.
7. Līdzīgo savilkšana, četri saskaitāmie 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Koeficienti veseli skaitļi.
8. Jaukta skaitļa reizināšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Negatīvs viens vai abi reizinātāji.
9. Cik reižu? (ar burtiem) 3. izziņas līmenis augsta 1p.
10. Divu daļu reizināšana, vismaz viena daļa negatīva 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Negatīvs viens vai abi reizinātāji.
11. Dažādzīmju skaitļu dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Veseli skaitļi.
12. Dažādzīmju vai vienādzīmju skaitļu dalīšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Nelieli veseli skaitļi.
13. Ceļš, laiks, ātrums (ar burtiem) 3. izziņas līmenis augsta 1p.
14. Daļas dalīšana ar veselu pozitīvu vai negatīvu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Negatīvs dalītājs. Saīsināšana no reizinājuma.
15. Jaukta skaitļa dalīšana ar pozitīvu vai negatīvu veselo 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Negatīvs viens vai abi. Veselo un daļu dala atsevišķi.
16. Veselu skaitli dala ar īstu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Negatīvi viens vai abi skaitļi. Saīsina, iegūst veselu skaitli.
17. Jaukta skaitļa dalīšana ar pozitīvu vai negatīvu veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jaukto skaitli jāpārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina.
18. Reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Reizinājuma zīmes noteikšana.
19. Iznešana pirms iekavām 3. izziņas līmenis augsta 1p.
20. Vairāku veselu dažādzīmju skaitļu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nelieli skaitļi.
21. Triju daļu reizināšana, ja vismaz viena daļa ir negatīva 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saīsināšana. Iegūst īstu daļu.
22. Daļas dalīšana ar daļu un reizināšana ar daļu, vismaz viena daļa ir negatīva 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Darbības ar trim daļām. Dala un reizina.
23. Nezināms dalāmais. Racionāli skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nezināmā noteikšana no skaitļa un burta dalījuma.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Negatīvu skaitļu reizināšana. Decimāldaļa reiz 10, 100, .... Citi vidēja 1p. 2001. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
2. Reizināšana un dalīšana ar 1 vai -1 Citi vidēja 1p. 2003. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
3. Racionālu skaitļu dalīšana. Jā/nē Citi vidēja 1p. 2009. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
4. Daļas dalīšana ar veselu Citi vidēja 2p. 2006. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Racionālu skaitļu reizināšana 00:00:00 vidēja 5p.
2. Racionālu skaitļu dalīšana 00:00:00 vidēja 9p.
3. Vairāku racionālu skaitļu reizināšana un dalīšana 00:00:00 vidēja 7p.