Ja reizinājumā ir pāra skaits negatīvu reizinātāju, tad reizinājums ir pozitīvs, jo katru divu negatīvu skaitļu reizinājums ir pozitīvs skaitlis.

Ja reizinājumā ir nepāra skaits negatīvu reizinātāju, tad reizinājums ir negatīvs.
Piemērs:
  • 642=48 (reizinājumā ir divi negatīvi skaitļi - pāra skaits)
     
  • 6412=48 (reizinājumā ir trīs negatīvi skaitļi - nepāra skaits)
     
  • 111313=19
     
  • 10,210,21=0,04
Šis likums attiecas arī uz dalīšanu vai arī uz dalīšanu un reizināšanu kopā.
 
Piemēram, 2:165:2=30.
Darbības izpilda pēc kārtas; rezultātā ir mīnusa zīme (\(-\)), jo ir trīs negatīvi skaitļi.
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 260.-263. lpp.