Lai izdalītu divus racionālus skaitļus, jāizdala to moduļi.
Dalījums ir pozitīvs skaitlis, ja dalāmais un dalītājs ir ar vienādām zīmēm:
\((+):(+) = (+)\)
\(( - ):( - ) = (+)\)
 
Dalījums ir negatīvs skaitlis, ja dalāmais un dalītājs ir ar dažādām zīmēm:
\((+):( - ) = ( - )\)
\(( - ):(+) = ( - )\)
Piemērs:
 1. \((-16):(-4) = + (|-16|:|-4|) = + (16:4) = 4 \)
   
 2. \(16:(-4) = - (|16| : |-4|) = - (16:4) = -4\)
   
 3. \(0 :(- 3) = 0\)
  Nulli dalot ar jebkuru skaitli, vienmēr ir nulle.  
   
 4. Darbību \((- 3) : 0\) nav iespējams veikt.
Risinot piemērus, moduļu zīmes var nerakstīt, bet uzreiz galvā var aprēķināt rezultātu:
\(-30:( - 6) = + 5 = 5\)
\(-30 : 30 = - 1\)