Lai sareizinātu divus racionālus skaitļus, jāsareizina to moduļi.
 
Reizinājums ir pozitīvs skaitlis, ja reizinātāji ar vienādām zīmēm:
\((+)\cdot (+) = (+)\)
\(( - )\cdot ( - ) = (+)\)
 
Reizinājums ir negatīvs skaitlis, ja reizinātāji ir ar dažādām zīmēm:
\((+)\cdot ( - ) = ( - )\)
\(( - )\cdot (+) = ( - )\)
Piemērs:
  1. \((-6)\cdot (-4) = + (|-6|\cdot |-4|) = + (6\cdot\ 4) = + 24 = 24\)
     
  2. \(6\cdot (-4) = - (|6| \cdot |-4|) = - (6 \cdot\ 4) = -24\)
     
  3. \((-3)\cdot\ 0 = 0\)
    Reizinājums ar nulli vienmēr ir nulle.     
Risinot piemērus, moduļu zīmes var nerakstīt, bet uzreiz galvā var aprēķināt rezultātu:
\((-3)\cdot ( - 4) = + 12 = 12\)
\((-3)·30 = - 90\)      
  
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 255. lpp.