Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kustība straumē un vējā Kustību uzdevumi. Ceļš. Ātrums. Laiks

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustība pa straumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina ātrumu, kas ir vienāds ar straumes ātrumu
2. Kustība straumē un vējā I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Straumes un vēja ātrumu summa
3. Kustība straumē un vējā II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Straumes un vēja virzieni nesakrīt. Straumes ātrums lielāks
4. Kustība straumē un vējā III 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vēja ātrums lielāks par straumes ātrumu
5. Kustības ātrums straumē I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Motorlaiva brauc pa straumi un pret straumi
6. Kustības ātrums straumē II 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Jānosaka motorlaivas ātrums, ja dots tās ātrums pa straumi un pret straumi
7. Ceļš straumē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Motorlaiva brauc pa straumi vai pret straumi, dots laiks, jāaprēķina ceļš
8. Laiks straumē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Motorlaiva brauc pa straumi vai pret straumi, dots ceļš, jāaprēķina laiks
9. Kustības ātrums straumē III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. 3 jautājumi. Jānosaka ātrums pa straumi un pret straumi. Kustība prom un atpakaļ
10. Kustības ātrums straumē IV 3. izziņas līmenis augsta 4 p. 4 jautājumi. Jānosaka ātrumi, ja dots ceļš un laiks pa straumi un pret straumi
11. Kustības ātrums straumē V 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jānosaka ceļš, ja dots kopīgais laiks un ātrumi pa straumi un pret straumi
12. Ceļš un laiks 3. izziņas līmenis augsta 5 p. 3 jautājumi. Jānosaka ceļš un atseviķi laiki, ja dots kopīgais laiks unātrums pa straumi un pret straumi
13. Ātruma mēru pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienkārši mēru pārveidojumi
14. Ātruma vienības no km/h uz m/s 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pāreja no km/h uz m/s
15. Ātruma vienības no m/s uz km/h 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido m/s uz km/h

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Straumes ātrums Citi zema 1 p. 2010. gada 9. klases eksāmena 1.daļas 18.uzdevums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ceļš. Laiks. Ātrums 00:00:00 vidēja 15 p. Atkārtojuma uzdevumi par ceļa, laika, ātruma aprēķināšanu
2. Kustība straumē un vējā 00:00:00 vidēja 13 p. Ātruma, ceļa, laika aprēķināšana