Teorija

Uzdevumi

1. Reizrēķins ar 5, 6, 7

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Reizrēķins ar 8 un 9

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Draudzīgie skaitļi reizināšanā vai dalīšanā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Saistītais pieraksts ab-cd. Strukturēts

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Saistītais pieraksts ab+c:d. Strukturēts.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Saistītais pieraksts (ab+c):d. Strukturēts.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Saistītais pieraksts a:b+c:d

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Saistītais pieraksts dots ar vārdiem. Divas darbības

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Vai izproti sakarību starp reizināšanu un dalīšanu?

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem