Ar diviem skaitļiem var veikt dažādas matemātiskās darbības - reizināšanu, saskaitīšanu, atņemšanu vai dalīšanu.
Skaitļus, ar kuriem izpilda darbību, sauc par darbības locekļiem, bet iegūto rezultātu par darbības rezultātu.
Darbības locekļiem un darbības rezultātam ir savi nosaukumi.
 
Matemātiskā darbība - reizināšana
 
reizin.png
 
Reizināšanā, tāpat kā saskaitīšanā, abu skaitļu savstarpējā pārvietošana rezultātu nemaina.
Piemērs:
Darbību 57 var lasīt pieci reizināt ar septiņi vai arī septiņi reizināt ar pieci.
57=75=35
Matemātiskā darbība - dalīšana
  
Dalāmais - skaitlis, ko dala. Dalītājs - skaitlis, ar ko dala. Dalījums - dalīšanas rezultāts.
 
daaaa.png
 
Tāpat kā saskaitīšanā un atņemšanā, arī reizināšanā un dalīšanā ir draudzīgās vienādības.
Ja ar burtiem \(m\), \(k\), \(t\) ir apzīmēti skaitļi, tad no vienas patiesas vienādības seko trīs citas patiesas vienādības
 
tk=mkt=mm:t=km:k=t
Piemērs:
Zinot tikai vienu reizrēķina rindiņu, var viegli pateikt četru darbību iznākumu
48=3284=3232:4=832:8=4
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Matemātika 4. klasei, Rīga: Zvaigzne ABC, 2010, izm. 16. - 17. lpp.