Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab+c:d 3p.
2. Saistītais pieraksts ar iekavām. (ab+c):d 3p.
3. Saistītais pieraksts ar iekavām. (a+b):(c-d) 3p.
4. Saistītais pieraksts dots ar vārdiem. Divas darbības 3p.