Teorija

Uzdevumi

1. Laika mēri. Vai pazīsti pulksteni?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Garumu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Garuma mēru pārveidošana. Decimetri un centimetri

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Garuma mēri. Decimetru un centimetru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Garuma mēri. Centimetru un milimetru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Laika mēri. Stundu un minūšu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Darbības ar stundām un minūtēm vienas stundas robežās

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Masas aprēķināšana tekstā ar saskaitīšanu un loģiskiem spriedumiem

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Naudas vienību salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Mēri

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem