Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Naudas vienību salīdzināšana 2p.
2. Laika mēri 1p.
3. Garuma mēri 2p.