Pulkstenis. Stundas un minūtes
PULKSTENIM IR DIVI RĀDĪTĀJI:
 
ĪSAIS - RĀDA STUNDAS
GARAIS - RĀDA MINŪTES
 
VAR BŪT ARĪ TREŠAIS RĀDĪTĀJS, KAS RĀDA SEKUNDES
 
 
DIENAS LAIKS
NAKTS LAIKS
P3190024.JPG
14:00
ČETRPADSMIT
02:00
DIVI
P3190025.JPG
14:05
ČETRPADSMIT UN PIECAS MINŪTES
02:05
DIVI UN 5 MINŪTES
P3190028.JPG
15:01
PIECPADSMIT UN VIENA MINŪTE
03:01
TRĪS UN 1 MINŪTE
P3190026.JPG
14:25
ČETRPADSMIT UN DIVDESMIT PIECAS MINŪTES
 02:25
DIVI UN 25 MINŪTES
P3190029.JPG
14:30
PUSTRĪS DIENĀ
 02:30
PUSTRĪS NAKTĪ
P3190027.JPG
14:55
BEZ PIECĀM MINŪTĒM TRĪS DIENĀ
 02:55
BEZ PIECĀM MINŪTĒM TRĪS NAKTĪ
P3190030.JPG
15:00
 
 
NO 14:00 IR PAGĀJUSI VIENA   STUNDA
 03:00
 
 
 
 
 
1  STUNDA  IR  60 MINŪTES
  
24  STUNDAS  IR  DIENNAKTS
  
7  DIENNAKTIS  IR  VIENA  NEDĒĻA