Teorija

Uzdevumi

1. Parabolas vien., fokuss un direktrise

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Parabolas parametra noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Parabolas vienādojums atkarībā no novietojuma

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Parabolas novietojums, ja dots tās vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Parabolas vienādojums, ja dots punkts

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Materiāli skolotājiem