Teorija

Uzdevumi

1. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina skaitļus

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina pakāpes un skaitļus I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina pakāpes un skaitļus II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Reizina algebrisku daļu, saīsina ar skaitli

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Daļu reizina ar veselu izteiksmi, iekavas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina ar binomu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina mainīgos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Algebriska daļa reizināta ar veselu izteiksmi, saīsina pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Algebrisku daļu reizināšana, iekavas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Algebrisku daļu reizināšana, kvadrātu starpība I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Algebrisku daļu reizināšana, kvadrātu starpība II

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Algebrisku daļu reizināšana, binoma kvadrāts II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Algebrisku daļu reizināšana, saīsinātās reizināšanas formulas

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Algebriskas daļas kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Negatīvas algebriskas daļas kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Skaitlisku daļu dalīšana I

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Skaitlisku daļu dalīšana II

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Vesela skaitļa dalīšana ar daļu

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Skaitliskas daļas dalīšana ar veselu skaitli

Grūtības pakāpe: zema

1
20. Algebrisku daļu dala ar veselu izteiksmi, saīsina pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Algebrisku daļu dalīšana, saīsina pakāpes un skaitļus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Algebrisku daļu dalīšana, saīsina mainīgos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Algebrisku daļu dalīšana, iekavas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Veselu izteiksmi dala ar daļu, iekavas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Algebriskas daļas dalīšana ar veselu izteiksmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Algebrisku daļu dalīšana, pieraksts ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Veselas izteiksmes dalīšana ar algebrisku daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi

1. Racionālu daļu dalīšana (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Racionālu daļu reizināšana (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Algebrisku daļu reizināšana un saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Skaitlisku un algebrisku daļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Metodiskie materiāli