Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebrisko daļu reizināšana
2. Algebrisko daļu kāpināšana
3. Algebrisku daļu dalīšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina skaitļus 1. izziņas līmenis zema 1p. Saīsina skaitļus un vienādo mainīgo
2. Vesela izteiksme reizināta ar daļu, saīsina pakāpes 1. izziņas līmenis zema 2p. Saīsina skaitļus un x ar x^2
3. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina pakāpes un skaitļus I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saīsina skaitļus un pakāpes, pakāpe paliek skaitītājā
4. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina pakāpes un skaitļus II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saīsina vienādās pakāpes, skaitļus un pakāpes pēc pakāpju likuma
5. Reizina algebrisku daļu, saīsina ar skaitli 1. izziņas līmenis zema 2p. Saīsina ar skaitli. Izpratne, ka no summas nevar saīsināt
6. Daļu reizina ar veselu izteiksmi, iekavas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot iznest pirms iekavām skaitli. Izprot, ka no summas saīsnāt nevar.
7. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina ar binomu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot iznest pirms iekavām mainīgo un skaitli, saīsina ar vienādo mainīgo, skaitli un binomu
8. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina mainīgos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saīsina pakāpes un vienādos mainīgos. Izpratne, ka no starpības saīsināt nevar
9. Algebriska daļa reizināta ar veselu izteiksmi, saīsina pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saīsina skaitļus un pakāpes pēc pakāpju likuma
10. Algebrisku daļu reizināšana, iekavas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Četras iekavas, iznes skaitļus un mīnusa zīmi. Saīsina ar skaitļiem un binomu
11. Algebrisku daļu reizināšana, kvadrātu starpība I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Iznes mainīgo pirms iekavām un lieto kvadrātu starpības formulu
12. Algebrisku daļu reizināšana, kvadrātu starpība II 2. izziņas līmenis augsta 4p. Iznes mainīgo pirms iekavām un lieto kvadrātu starpības formulu un maina zīmi pirms iekavām
13. Algebrisku daļu reizināšana, binoma kvadrāts I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot saīsināt no binoma kvadrāta, prot izmantot zīmju maiņas likumu
14. Algebrisku daļu reizināšana, binoma kvadrāts II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot saīsināt no binoma kvadrāta, maina zīmi pirms iekavām
15. Algebrisku daļu reizināšana, saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis augsta 3p. Lieto kvadrātu starpības formulu un starpības kvadrāta formulu
16. Algebriskas daļas kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Kāpina kvadrātā skaitli un pakāpes
17. Negatīvas algebriskas daļas kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kāpina pakāpes, zina (-) zīmes kāpināšanu
18. Algebriskas daļas kāpināšana, binoms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kāpina kvadrātā binomu un pakāpes
19. Algebriskas daļas kāpināšana, binoms, formula 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kāpina kvadrātā binomu un pakāpes. Lieto kvadrātu starpības formulu
20. Skaitlisku daļu dalīšana I 1. izziņas līmenis zema 1p. Izdala un saīsina
21. Skaitlisku daļu dalīšana II 1. izziņas līmenis zema 1p. Dalīšanas darbība pierakstīta kā daļa
22. Vesela skaitļa dalīšana ar daļu 1. izziņas līmenis zema 1p. Dalīšanas darbība pierakstīta kā daļa
23. Skaitliskas daļas dalīšana ar veselu skaitli 1. izziņas līmenis zema 1p. Dalīšanas darbība pierakstīta kā daļa
24. Algebrisku daļu dala ar veselu izteiksmi, saīsina pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saīsina skaitļus un pakāpes pēc pakāpju likuma
25. Algebrisku daļu dalīšana, saīsina pakāpes un skaitļus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saīsina vienādās pakāpes, skaitļus un pakāpes pēc pakāpju likuma
26. Algebrisku daļu dalīšana, saīsina mainīgos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saīsina vienādos mainīgos. Izprot, ka no starpības saīsināt nevar
27. Algebrisku daļu dalīšana, iekavas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kopīgā reizinātāja iznešana, saīsināšana ar binomu, pakāpi un skaitli
28. Veselu izteiksmi dala ar daļu, iekavas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot iznest pirms iekavām skaitli. Izprot, ka no summas saīsnāt nevar.
29. Algebriskas daļas dalīšana ar veselu izteiksmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dalīšanas darbība pierakstīta kā daļa, binomi
30. Algebrisku daļu dalīšana, pieraksts ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dalīšanas darbība pierakstīta kā daļa, saīsina binomus
31. Veselas izteiksmes dalīšana ar algebrisku daļu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dalīšanas darbība pierakstīta kā daļa, binomi
32. Daļu un veselu izteiksmju reizināšana un dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Atbilžu savietošanas uzdevums

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Racionālu daļu dalīšana (2017) Citi vidēja 3p. Daļu dalīšana, kvadrātu starpības formula, saīsināšana
2. Racionālu daļu reizināšana (2014) Citi vidēja 3p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu reizināšana un saīsināšana 00:00:00 vidēja 12p. Saīsina skaitļus, pakāpes, binomus. Izmanto kvadrātu formulas. 5 uzdevumi
2. Skaitlisku un algebrisku daļu dalīšana 00:00:00 vidēja 11p. Dala un saīsina