Pakāpes an aprēķināšanu sauc par kāpināšanu.
Par algebriskas daļas pakāpi ar naturālu kāpinātāju \(n\) sauc reizinājumu, kurā algebriskā daļa AB par reizinātāju ņemta \(n\) reizes:
ABn=ABAB...ABnreizes
Lai kāpinātu algebrisku daļu naturālā pakāpē \(n\), jākāpina šajā pakāpē gan daļas saucējs, gan skaitītājs un iegūtās pakāpes jāizdala.
 
Tāpēc no algebriskas daļas reizināšanas likuma seko, ka
ABn=AnBnB0
Piemērs:
1)2a3b2=2a32b2=22a32b2=4a6b2=4a6b22)c3xy34=c34xy34=c34x4y34=c12x4y12=c12x4y123)x+y3x32=x+y23x32=x2+2xy+y232x32=x2+2xy+y29x6