Teorija

Dalot divas skaitliskas daļas, pirmā daļa jāreizina ar otrās daļas apgriezto daļu.
Piemērs:
516÷104=516410=54164102=142=18
Svarīgi!
Divas algebriskas daļas dala tāpat kā skaitliskas daļas: pirmo daļu reizina ar otrās daļas apgriezto daļu.
Ja iespējams, izteiksmes skaitītājā un saucējā sadala reizinātājos un saīsina. Turklāt jāievēro, ka darbības ar daļām veicam šo daļu definīcijas apgabalā.
Piemērs:
25ab16a2÷5ab28a2b=25ab16a28a2b5ab2=255ab8a2b162a25ab2=5b2ab
Tādā pašā veidā veic dalīšanu arī tad, ja viens no darbības locekļiem - dalāmais vai dalītājs - ir daļa, bet otrs - vesela racionāla izteiksme (polinoms), taču tad vesela izteiksme jāuzraksta kā daļa ar saucēju \(1\).
Piemērs:
teo10_2.PNG
Atsauce:
 Algebra 8. klasei /Silva Januma, Inese Lunde - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2003. 127. - 128.lpp