Teorija

Uzdevumi

1. Elementārfunkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Trigonometriska funkcija

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vairāku saskaitāmo atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Atvasinājuma noteikšana punktā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Saliktas funkcijas atvasinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Trigonometriska salikta funkcija

Grūtības pakāpe: augsta

2
7. Parametriskā veidā dota funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Logaritmiskā atvasināšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Galveno funkciju atvasinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Summas un reiz. ar sk. atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Reizinājuma atvasinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Dalījuma atvasinājums

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Polinoma atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Sarežģītākas izteiksmes atvasinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

5,5
15. Eksponentfunkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Eksponentfunkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Eksponentfunkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Funkcijas atvasinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Parametriska funkcija un logaritmiskā atvasināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem