Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas atvasinājums Funkcijas atvasinājuma definīcija, piemērs, atvasināšanas formulas.
2. Ģeometriskā interpretācija Ģeometriskā interpretācija, izmantojot funkciju y=f(x).
3. Atvasināšanas pamatlikumi Divu funkciju summas, starpības, dalījuma un reizinājuma atvasinājuma pamatformulas.
4. Parametriskā veidā dota funkcija Funkcijas atvasināšana, ja tā dota parametriskā veidā.
5. Logaritmiskā atvasināšana Logaritmiskās atvasināšanas lietojums un piemērs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elementārfunkcijas atvasināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Elementāro funkciju atvasināšana, izmantojot atvasināšanas formulas.
2. Trigonometriska funkcija 1. izziņas līmenis zema 1p. Testa veida uzdevums par trigonometrisku funkciju atvasināšanu.
3. Vairāku saskaitāmo atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Funkcijas atvasināšana, ja tā sastāv no atsevišķiem saskaitāmajiem.
4. Atvasinājuma noteikšana punktā 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Funkcijas vērtības noteikšana punktā.
5. Saliktas funkcijas atvasinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienkāršāku saliktu funkciju atvasināšana.
6. Trigonometriska salikta funkcija 2. izziņas līmenis augsta 2p. Sarežģītākas trigonometriskas funkcijas atvasināšana, dalījuma atvasināšana.
7. Parametriskā veidā dota funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teorija un aprēķins par parametriskā veidā dotai funkcijai. Noderīgs, lai sagatavotos gala pārbaudījumiem par atvasināšanu.
8. Logaritmiskā atvasināšana 2. izziņas līmenis augsta 4p. Teorija un funkcijas atvasināšana, ja gan bāze, gan kāpinātājs satur mainīgā "x" funkciju.
9. Galveno funkciju atvasinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Galvenās atvasināšanas formulas.
10. Summas un reiz. ar sk. atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lineāras kombinācijas atvasinājums.
11. Reizinājuma atvasinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Funkciju reizinājuma atvasinājums.
12. Dalījuma atvasinājums 1. izziņas līmenis zema 2p. Funkciju dalījuma atvasinājums.
13. Polinoma atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Polinoma atvasinājums.
14. Sarežģītākas izteiksmes atvasinājums 2. izziņas līmenis vidēja 5,5p. Pakāpju summas atvasinājums.
15. Eksponentfunkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Eksponentfunkcijas atvasināšana.
16. Eksponentfunkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Eksponentfunkcijas atvasināšana II.
17. Eksponentfunkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Eksponentfunkcijas atvasināšana III.
18. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana I.
19. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana II.
20. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Logaritmiskās funkcijas atvasināšana III.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas atvasinājums 00:00:00 vidēja 16p. Tests par funkcijas atvasinājuma teoriju un vienkāršākajām pamatformulām, noderēs, gatavojoties RTU pārbaudījumiem par atvasināšanu.
2. Parametriska funkcija un logaritmiskā atvasināšana 00:00:00 vidēja 6p. Atvasināšanas metode parametriski dotai funkcijai un logaritmiskās atvasināšanas paņēmiens. Noderīgs, lai sagatavotos eksāmeniem par atvasinājumiem.