4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Pieņemsim, ka funkcija \(y=f(x)\) dota parametriskā veidā x=xty=yt, kur \(t\) - parametrs.

Tad funkcijas \(y=f(x)\) atvasinājumu aprēķina pēc formulas:

yx=ytxt