Lai atvieglotu atvasināšanu, izmanto vairākus pamatlikumus, t.i., konstantas funkcijas, divu funkciju summas, starpības, reizinājuma un dalījuma atvasinājumu formulas:

1)C=0,kurCirkonstante2)u+v=u+v3)uv=uv4)uv=uv+uv5)uv=uvuvv2

 

Atsauce:

Avots: Augstākā matemātika/ Inta Volodko. -Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.