Teorija

Uzdevumi

1. Binoma kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Saīsinātās reizināšanas formulas 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Saīsinātās reizināšanas formulas 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
4. Starpības kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Summas vai starpības kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Binoma kvadrāta formula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Binoma kvadrāta pielietojums aritmētikā 1

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Kvadrātu starpība

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Kvadrātu starpības formulas lietošana 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Kvadrātu starpības formulas lietošana 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vienādojums ar summas kvadrātu

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Vienādojums ar starpības kvadrātu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Nevienādība ar saīsināto reizināšanas formulu

Grūtības pakāpe: vidēja

5
14. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Kopīgā reizinātāja iznešana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Starpības kvadrāts

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Sadalīšana reizinātājos ar kvadrātu starpības formulu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Kvadrātu starpības formula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Binoma kvadrāta formula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Saīsinātās reizināšanas formula (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Sadalīšana reizinātājos (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kvadrātu starpības formula (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Summas vai starpības kvadrāts (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Kvadrātu starpības formula (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Kvadrātu starpības formula (2008)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Binoma kvadrāts (2007)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Binoma kvadrāta formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Vienādojumi un nevienādības ar formulu lietošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

18
3. Sadalīšana reizinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

10

Metodiskie materiāli