Teorija

Uzdevumi

1. Dati

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Moda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Amplitūda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Eksāmenu uzdevumi

1. Vidējā vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. 1. daļas 18. uzd. Statistika

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Metodiskie materiāli