10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Relatīvais un absolūtais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Dati

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Relatīvais biežums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Aritmētiskais vidējais

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Moda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Amplitūda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Statistikas elementi (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Vidējais skaits (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Mediāna (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Statistika, kombinatorika, varbūtība (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Statistikas elementi. Mediāna (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. Statistikas pamatjēdzienu pazīšana (2014)

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Statistika. Moda (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Vidējā vērtība (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Testi

1. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem