Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātsakne no lieliem skaitļiem

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kvadrātsaknes aprēķināšana no vesela skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kvadrātsaknes aprēķināšana no decimāldaļas

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Kvadrātsakne no kvadrāta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kvadrātsakne no reizinājuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Reizinātāja iznešana pirms saknes zīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Reizinātāja ienešana zem saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Sakņu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kvadrātsaknes aprēķināšana no pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Izteiksmes vērtības aprēķināšana (sakne no pakāpes)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Darbības ar līdzīgām saknēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Reizinātāja iznešana pirms saknes, darbības ar līdzīgām saknēm (2 saskaitāmie)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Reizinātāja iznešana pirms saknes un darbības ar līdzīgām saknēm (3 saskaitāmie)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Iekavu atvēršana (pirms iekavām sakne)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Kvadrātu starpības formulas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Summas un starpības kvadrātu formulas izmantošana (sakne un skaitlis)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Summas un starpības kvadrātu formulas izmantošana (divas kvadrātsaknes)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Saīsinātās reizināšanas formulas izmantošana (sarežģītāks)

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Kvadrātsaknes grafika punkts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Kvadrātsaknes grafika punkts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Kvadrātsaknes no summas vai starpības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Kvadrātsaknes veselo robežu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Negatīvas kvadrātsaknes vērtības veselo robežu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kvadrātsaknes vērtība intervālā (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm vienkāršošana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Kvadrātsakne (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Kvadrāta mala (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Saistītais pieraksts (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Definīcijas apgabals (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Līdzīgas saknes (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Skaitliska izteiksme (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Kvadrātsaknes aptuvena vērtība (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Kvadrātsakne no reizinājuma (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Līdzīgas saknes (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Sakņu dalījuma aprēķināšana (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kvadrātsakņu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Izteiksmes ar kvadrātsaknēm

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Kvadrātsakne. Kopsavilkums

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem