21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Statistikas elementi 8. klasei

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dati Statistikas elementi. Neapstrādātu datu apkopošanas iespējas
2. Statistikas elementi Datu kopu raksturojošie statistikas elementi - moda, mediāna, amplitūda, absolūtais biežums, relatīvais biežums, aritmētiskais vidējais

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dati 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Statistikas elementi. Datu apkopošana
2. Aritmētiskais vidējais 1. izziņas līmenis zema 2p. Statistikas elementi. Bērnu vidējais garums
3. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Statistikas elementi. Aritmētiskā vidējā aprēķināšana
4. Aritmētiskais vidējais 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Statistikas elementi. Aritmētiskā vidējā aprēķināšana. Vidējā alga
5. Moda 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Modas noteikšana
6. Mediāna 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Statistikas elementi. Mediānas un aritmētiskā vidējā aprēķināšana
7. Mediāna 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Statistikas elementi. Mediānas aprēķināšana
8. Amplitūda 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Statistikas elementi. Amplitūdas aprēķināšana
9. Statistikas elementi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Relatīvā un absolūtā biežuma noteikšana
10. Relatīvais biežums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Aprēķināt doto datu relatīvo biežumu.
11. Statistikas elementi 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Noteikt amplitūdu, mediānu, modu un vidējo aritmētisko.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Statistikas elementi (2017) Citi vidēja 5p. Nosaka modu, mediānu, vidējo
2. Vidējais skaits (2016) Citi zema 1p. Dota kopējā naudas summa un izmaksātā vidējā alga, nosaka darbinieku skaitu
3. Mediāna (2016) Citi zema 1p. Nosaka mediānu sakārtotai skaitļu virknei ar nepāra elementu skaitu
4. Statistika, kombinatorika, varbūtība (2016) Citi vidēja 4p. Skaidro modas jēdzienu, lieto kombinatorikas reizināšanas likumu, aprēķina varbūtību
5. Statistikas elementi. Mediāna (2015) Citi vidēja 5p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
6. Statistikas pamatjēdzienu pazīšana (2014) Citi zema 2p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.
7. Statistika. Moda (2013) Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.
8. Vidējā vērtība (2009) Citi vidēja 13p. (2009.gada matemātikas eksāmens 9.klasei) Sakārtot punktus augošā secībā, aprēķināt vidējo vērtību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Statistikas elementi 00:00:00 vidēja 7p. Pārbaudi, vai proti rēķināt aritmētisko vidējo un noteikt modu! (7 min)
2. Statistikas elementi 00:00:00 vidēja 5p. Pārbaudi, vai proti noteikt madiānu, amplitūdu, absolūto un relatīvo biežumu! (7 min)