21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Datu apstrāde
 
Lai apkopotu informāciju par kaut ko, vispirms ir nepieciešams iegūt datus. Taču, ja datu ir daudz, tos ir grūti saprast, tāpēc parasti tos pieraksta tabulās, apkopo pēc atkārtošanās biežuma, grupē, attēlo diagrammās.

Aplūkosim piemēru par kāda skolēna saņemtajām atzīmēm.
Atzīmes ir \(3\), \(5\), \(6\), \(2\), \(8\), \(7\), \(4\), \(2\), \(6\), \(8\), \(7\), \(3\), \(8\), \(2\), \(5\), \(9\), \(5\), \(4\), \(7\), \(7\), \(9\), \(8\).

Sakārtosim tās tabulā pēc to atkārtošanās biežuma:

Atzīme
Cik reižu atzīme datos sastopama
Atzīmes biežums
\(2\)
| | |
\(3\)
\(3\)
| |
\(2\)
\(4\)
| |
\(2\)
\(5\)
| | |
\(3\)
\(6\)
| |
\(2\)
\(7\)
| | | |
\(4\)
\(8\)
| | | |
\(4\)
\(9\)
| |
\(2\)

 
 
Datus var apkopot arī grupās, grupējot tos intervālos:
 
Atzīme, tās statuss
Cik reižu sastopama
Skaits
Nepietiekami vērtējumi
\(1\) - \(3\)
| | | | |
\(5\)
Pietiekami vērtējumi
\(4\) - \(6\)
|||||||
\(7\)
Optimāli vērtējumi
\(7\) - \(8\)
||||||||
\(8\)
Augsti vērtējumi
\(9\) - \(10\)
| |
\(2\)
 
Ievēro, katru atzīmi atzīmē ar svītriņu, piecas svītriņas var apzīmēt pārsvītrojot, lai ir vieglāk saskaitīt.

Datus var uzskatāmi attēlot sektoru diagrammā:
 
diarg.bmp

Datus var uzskatāmi attēlot arī stabiņu diagrammā:

tabula.JPG