Matemātikas nozari, kas pēta datu savākšanas, sakārtošanas, apstrādes, analizēšanas un interpretēšanas metodes, sauc par statistiku.
  
Datu apstrāde
 
Lai apkopotu informāciju par kaut ko, vispirms ir nepieciešams iegūt datus. Taču, ja datu ir daudz, tos ir grūti saprast, tāpēc parasti tos pieraksta tabulās, apkopo pēc atkārtošanās biežuma, grupē, attēlo diagrammās.

Aplūkosim piemēru par kāda skolēna saņemtajām atzīmēm.
Atzīmes ir \(3\), \(5\), \(6\), \(2\), \(8\), \(7\), \(4\), \(2\), \(6\), \(8\), \(7\), \(3\), \(8\), \(2\), \(5\), \(9\), \(5\), \(4\), \(7\), \(7\), \(9\), \(8\).

Sakārtosim tās tabulā pēc to atkārtošanās biežuma:

Atzīme
Cik reižu atzīme datos sastopama
Atzīmes biežums
\(2\)
| | |
\(3\)
\(3\)
| |
\(2\)
\(4\)
| |
\(2\)
\(5\)
| | |
\(3\)
\(6\)
| |
\(2\)
\(7\)
| | | |
\(4\)
\(8\)
| | | |
\(4\)
\(9\)
| |
\(2\)

 
 
Datus var apkopot arī grupās, grupējot tos intervālos:
 
Atzīme, tās statuss
Cik reižu sastopama
Skaits
Nepietiekami vērtējumi
\(1\) - \(3\)
| | | | |
\(5\)
Pietiekami vērtējumi
\(4\) - \(6\)
|||||||
\(7\)
Optimāli vērtējumi
\(7\) - \(8\)
||||||||
\(8\)
Augsti vērtējumi
\(9\) - \(10\)
| |
\(2\)
 
Ievēro, katru atzīmi atzīmē ar svītriņu, piecas svītriņas var apzīmēt pārsvītrojot, lai ir vieglāk saskaitīt.

Datus var uzskatāmi attēlot sektoru diagrammā:
 
diarg.bmp

Datus var uzskatāmi attēlot arī stabiņu diagrammā:

tabula.JPG
 
Zīmējot stabiņu diagrammu vai līnijdiagrammu, uz asīm var lietot dažāda garuma intervālus. To, cik lielam jābūt intervālam, nosaka konkrētā uzdevuma saturs. Savukārt sektoru diagrammu izmanto, lai parādītu aplūkojamo datu procentuālo sadalījumu. Sektoru diagramma ir viena no biežāk lietotajām prezentācijas formām.