Teorija

Izteiksmi sadalīt reizinātājos, jeb izveidot iekavas, var ar dažādiem paņēmieniem.
 
Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām
Lieto, ja visi izteiksmes locekļi satur vienu un to pašu reizinātāju.
Piemērs:
 3x7x2=x37x
 
8y3+6y2=y28y+6vai2y24y+3 
Saīsināto reizināšanas formulu lietošana
Kvadrātu starpība: \(a^2-b^2=(a-b)(a+b)\)
Binoma summas kvadrāts: \(a^2+2ab+b^2=(a+b)^2 = (a+b)(a+b)\)
Binoma starpības kvadrāts: \(a^2-2ab+b^2=(a-b)^2=(a-b)(a-b)\)
 
Piemērs:
 4x212x+9=2x2223x+32=2x32=2x32x3
 z24x2=z22x2=z2xz+2x
 v4n4=v22n22=v2n2v2+n2