Sadalīt reizinātājos, jeb izveidot iekavas, var ar dažādiem paņēmieniem. Viens no tiem ir kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām.
 
Kopīgā reizinātāja iznešanu pirms iekavām lieto, ja visi izteiksmes locekļi satur vienu un to pašu reizinātāju.
Piemērs:
 3x7x2=x37x
 
8y3+6y2=y28y+6vai2y24y+3