Divu skaitļu summas un starpības reizinājums ir vienāds ar šo skaitļu kvadrātu starpību.
Kvadrātu starpība aba+b=a2b2
Kā var iegūt šādu sakarību? Atver iekavas (izpilda binoma reizināšanu ar binomu, t.i. iekavas sareizina ar iekavām):
 
aba+b==aa+abbabb==a2+ababb2==a2b2
 
Zinot sakarību, darbību var veikt vienkāršāk un ātrāk.
Piemērs:
Formulas pielietojums:
aba+b=a2b2
 
1)
x5x+5=x252==x225
 
2)
2xy2x+y=2x2y2==4x2y2
 
3)
3z93z+9=3z292==9z281
 
Salīdzini ar darbību, nelietojot formulu!
Iekavu atvēršana bez formulām (reizinot kā polinomus - pirmo iekavu ar otro iekavu).
 
1)
x5x+5==xx+x55x55==x2+5x5x25=x225
 
2)
2xy2x+y==2x2x+2xyy2xyy==4x2+2xy2xyy2==4x2y2
 
3)
3z93z+9==3z3z+3z993z99==9z2+27z27z81==9z281