Teorija

Kvadrātu starpība aba+b=a2b2
Divu skaitļu summas un starpības reizinājums ir vienāds ar šo skaitļu kvadrātu starpību.
Kā var iegūt šādu sakarību? Atver iekavas:
aba+b==aa+abbabb==a2+ababb2==a2b2
 
Zinot sakarību, iekavas atvērt ir ērtāk. Salīdzini!
Piemērs:
Formulas pielietojums:
aba+b=a2b2
 
1)
x3x+3=x232==x29
 
2)
4xy4x+y=4x2y2==16x2y2
 
3)
6z96z+9=6z292==36z281
 
 
Iekavu atvēršana bez formulām (reizinot kā polinomus - pirmo iekavu ar otro iekavu).
 
1)
x3x+3==xx+x33x33==x2+3x3x9=x29
 
2)
4xy4x+y==4x4x+4xyy4xyy==16x2+4xy4xyy2==16x2y2
 
3)
6z96z+9==6z6z+6z996z99==36z2+54z54z81==36z281
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007. -145.lpp.